SKS Group


Kalibrointi

SKS Automaatio tarjoaa lämpötila-anturien tehdaskalibrointipalvelua.

Mitä kalibrointi on?

Kalibroinnin määritelmä: kalibroinnilla määritetään lämpötila-anturin näyttämä virhe mittausalueen eri kohdissa siten, että verrataan kalibroitavan anturin antamaa lukemaa toisen, tarkkuudeltaan tunnetun referenssi-anturin näyttämään.

Kalibroinnin päämäärä: määrittää poikkeama mitatun arvon ja vastaavan referenssiarvon välillä.


Miksi kalibroida?

Kalibroinnilla saavutetaan paljon muitakin etuja mittaustarkkuuden myötä:

• saadaan lämpötilanmittauksille jäljitettävyys
• saadaan varmuus lämpötilan mittaustuloksista
• optimoidaan valmistettavan tuotteen laatu ja tasaisuus sekä valmistusprosessin tehokkuus
• energiansäästö, kun prosessia ajetaan tarkkoihin mittauksiin perustuen
• saasteet vähenevät, kun prosessia ohjataan tarkkojen mittauksien avulla
• säästetään materiaalikustannuksissa
• minimoidaan odottamattomien korjauksien riski sekä prosessilaitteiden ja anturien turhat vaihdot.


SKS Automaation tehdaskalibrointien tarjonta

 • Tehdaskalibrointeja tehdään kahdella kalibrointiuunilla, joilla kalibrointeja on mahdollista suorittaa lämpötila-alueella -25...+660 °C.
 • Suosittelemme tehdaskalibrointia tehtäväksi minimissään kahdessa tarkistuspisteessä.
 • Kalibrointipisteitä voi olla useampia, riippuen kalibroinnissa käytettävästä lämpötila-alueesta.
 • Tehdaskalibrointi voidaan tehdä niin vastusanturille kuin termoelementillekin.
 • Kalibroitavan anturin minimipituus on oltava vähintään 255 mm. Tämä rajoitus ei koske liitäntäkaapelilla varustettuja antureita.
 • Tehdaskalibrointi voidaan suorittaa antureille, joiden ulkohalkaisija on 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm tai 10 mm.
 • Kalibrointilaitteilla on mahdollista kalibroida pelkkä lämpötila-anturi sekä lämpötila-anturi+lähetin -yhdistelmä.
 • Tehdaskalibroinnista laaditaan asiakkaalle tehdaskalibrointitodistus, josta ilmenee mm. asiakkaan tiedot, tuotteen tiedot sekä kalibroinnin tulokset, sisältäen mittausdatataulukon ja kuvaajan.
 • Jos tehdaskalibrointi ei ole riittävä todiste mittausarvon poikkeamasta, toimitamme anturit (ja lähettimet) asiakkaan puolesta akreditoidun laboratorion kalibroitaviksi.

Yhteystiedot:

Kalibrointipalvelun myy SKS Automaatio Oy
SKS Automaation yhteystiedot »

Tehdaskalibrointipalvelun osana palveluaan tarjoaa Sähköhuoltomme Hyvinkäällä
Sähköhuollon yhteystiedot »


Tehdaskalibrointien hinnat 1.5.2014

 • Anturikalibrointi, 2 pistettä (tuote 916138): 95,00 €
 • Anturikalibrointi, lisäpiste (tuote 916139): 45,00 €
 • Anturin ja lähettimen prosessikalibrointi (tuote 1237543): 135,00 €
 • Suuret anturimäärät: pyydä tarjous.