SKS Group

Projektipalvelut

SKS Control Oy on sähkökäyttöjä, koneiden ohjausjärjestelmiä ja niihin liittyviä tuotteita maahantuova ja markkinoiva yritys, joka kuuluu suomalaiseen SKS konserniin. SKS Group tytäryhtiöineen tarjoaa koneita kehittäville, valmistaville, hankkiville ja käyttäville asiakkailleen kattavan valikoiman tuotteita ja palveluita kaikille teollisuuden aloille.


Tuotteiden lisäksi SKS Control Oy tarjoaa asiakkailleen monia teknisiä palveluita. Näitä hyödyntämällä voimme tarjota asiakkaillemme tuotteitamme ja palveluitamme myös projekteina, jotka mahdollistavat kokonaisten järjestelmien suunnittelun ja rakentamisen.


Projektitoimintamme käsittää sekä tuotekehitystoimintaa, suunnittelemiemme järjestelmien toimitusprojekteja että sovellusprojekteja suoraan loppukäyttäjille.

Kehitysprojekti

Kehitysprojektin tavanomaiseen kokonaisuuteen kuuluu koneenvalmistajan tuotteeseen kuuluvan kokonaisuuden, kuten käyttö- ja ohjausjärjestelmän kehittäminen ja usein myös prototyypin rakentaminen. Kehitysprojektin luonteeseen kuuluu tuotevalintojen ja teknisten ratkaisujen testaaminen ja optimointi. Tähän käytettävä aika ja kustannus mitoitetaan huomioiden suunniteltavan laitteiston suunniteltu elinkaari ja valmistusmäärät.

Toimitusprojekti

Toimitusprojektien tarkoituksena on kehitetyn järjestelmäkokonaisuuden pohjalta tehtävien installaatioiden toimittaminen. Automaatiojärjestelmille ja automaattisille koneille on tavanomaista, että kunkin installaation yhteydessä tehdään asiakaskohtaista konfigurointia ja kukin toimitettava laitteistokokonaisuus valmistetaan loppuasiakkaan spesifikaation mukaisesti. Tällöin asiakaskohtainen laitteisto toimitetaan projektin muodossa.

Sovellusprojekti

Sovellusprojekti on tavallisesti loppukäyttäjälle tehtävä uusi sovellus. Usein myös vanhojen koneiden ja tuotantolinjojen modernisoinnit tehdään sovellusprojekteina. Sovellusprojektin luonteeseen kuuluu yhden tai muutaman installaation valmistaminen, jolloin tehtävillä laitevalinnoilla pyritään varmistamaan laitteiden soveltuvuus tehtäväänsä ilman kokeiluja sekä usein minimoimaan kehityskustannukset varautumalla jonkin verran myös yllättäviin lisätarpeisiin suorituskyvyssä ja ominaisuuksissa. Tarvittaessa voidaan projektiin sisällyttää myös ennakkoselvityksiä ja kokeiluja.

SKS Control Oy

Kysy lisää myynnistämme

 • SKS Control Oy
  Martinkyläntie 50
  FI-01720 Vantaa
  Puhelin: 020 764 61
  Faksi: 020 764 6823
  control(at)sks.fi
  Yhteystiedot »